צירופים יהלום ספציפי

צירופים יהלום ספציפי:

סדר את השחקנים במרחקים של 10-12 מטרים, מעויין במרכז וריבוע גדול יותר בחוץ. מקם את השחקנים בהתאם לעמדות ( ראה איור).

שחקן A מתחיל במסירה לשחקן B

שחקן B מוסר למגן הימני ורץ לכיוון קשר ימין לבצע מסירה כפולה לאחר שקיבל מסירה ממגן ימין

לאחר המסירה הכפולה של קשר ימין לשחקן B, שחקן C מקבל מסירה משחקן B ומתחיל את אותו הרצף בצד שלו.


פיתוח תרגיל:

שני כדורים במקביל

הגבלת נגיעות

שינוי שטחים

חילופי מקום. כל צבע מחליף מקום רק נגד הצבע שלו, חילופי מקום למקום שאליו מסרתי


נקודות מפתח:

מסירות איכותיות

נגיעה ראשונה איכותית

מנח גוף מתאים לקבלת מסירה

תזמון ותיאום

צירופים