צירופים מהירים כדורגל ספרדי

צירופים מהירים כדורגל ספרדי:

מסדרים כיפות ויוצרים ריבוע בשטח של 15 על 12. שחקן A עם כדור מולו שחקן כחול ללא כדורים.  ובחלק התחתון הימני שחקן C נוסף ללא כדור.
תחילת תרגיל: שחקן A עם כדור מבצע מסירה כפולה עם השחקן B, שחקן B מיד לאחר שהחזיר בנגיעה רץ למשבצת של השחקן המוסר ומלווה אותו כצל לאורך התרגיל. שחקן A שקיבל חזרה מוסר אלכסונית לשחקן C. שחקן Aו B שמאחוריו רצים למשבצת הבאה שנמצא מול הטור של שחקן C. מסירה ראשונה כפולה הולכת לשחקן A, לאחר מכן שוב מסירה כפולה עם השחקן B שמגיע מאחוריו. מסירה אלכסונית לטור שהתחיל ושוב ממשיכים ברצף.


פיתוח תרגיל:

חילופי תפקידים

שינוי כיוון

הגבלת נגיעות ושינוי שטח


נקודות מפתח:

תזמון 

שתי רגליים

מסירות איכותיות
נגיעה ראשונה ויציאה מהירה
מנח גוף נכון לפני קבלת הכדור