צירופים מהירים כדורגל ספרדי

צירופים מהירים כדורגל ספרדי:

מסדרים שטח של 15 על 15 מטרים בכל פינה שני שחקנים. במרכז השטח שני שחקנים עם גופיות שונות.

תחילת תרגיל: שחקן עם הכדור מתחיל את התרגול, מסירה לתומך A במרכז השטח, שמוסר בנגיעה לתומך B, שחקן B מוסר לשחקן הראשון שהתחיל את התרגול. השחקן מקבל ומוסר לפינה הבאה שם ממשיכים את הצירופים באותו האופן, רק שהפעם תומך B יהיה זה שיקבל את המסירה ויגיש בנגיעה אל תומך A שימסור בחזרה לשחקן שמגיע בתנועה מהפינה. 


פיתוח התרגיל:

הגבלת נגיעות

שינוי שטח

שינוי כיוון


נקודות מפתח:

מנח גוף נכון של התומכים ומיקום מתאים לפני קבלת הכדור

מסירה איכותית
נגיעה ראשונה איכותית
תקשורת וראש מורם