צירופים מורכבים בטורים בשילוב הטעיות

צירופים מורכבים בטורים בשילוב הטעיות:

מכינים שני שטחים ריבועיים במרחק 10 מטרים של 10* 10, בכל שטח עומדים טור שחקנים, טור אחד מתחיל עם כדור. שחקן A מתחיל במסירה לכיוון שחקן B בטור הנגדי.

שחקן B מבצע הטעיה או פותח רגליים ויוצא בתנועה הצידה

שחקן A שמסר יוצא בתנועה ומקבל מסירה משחקן C

שחקן A מוסר לשחקן B

שחקן B מוסר לשחקן ב C שמוסר לטור הנגדי שמבצע את אותם צירופים מחדש. 


נקודות מפתח:

תזמון ומוכנות

מסירה מדוייקת
הטעיה איכותית
נגיעה ראשונה
מנח גוף נכון לפני קבלת הכדור
דינאמיות