צירופים מורכבים ברביעיות ( קצר, ארוך ואלכסוני)

צירופים מורכבים ברביעיות ( קצר, ארוך ואלכסוני):

סדר שטח ריבועי 15*15 בתוכו יש להעמיד ארבעה מוטות/קונוסים או דמויות מטרה כפי שמתואר באיור, במרחקים של 5 מטרים

כל רביעיית שחקנים מבצעת את אותם צירופים. תרגול מתחיל כאשר שחקן A מוסר כדור אלכסוני לשחקן B שמוסר בנגיעה אחת לשחקן C

שחקן C מוסר כדור לשטח אל התנועה של שחקן A

שחקן A מוסר כדור ארוך לשחקן D שמולו.

שחקן D מוסר כדור אלכסוני לשחקן C שמוסר בנגיעה אחת לשחקן B

שחקן B מוסר לשחקן A, בו זמנית שחקן D יוצא בתנועה לכיוון שחקן A, שחקן A מוסר לשחקן D ושניהם מחליפים עמדות. לאחר החלפת העמדות מתחילים מחדש כאשר שחקן D הוא זה שמתחיל את התרגול. לאחר מספר דק' מחליפים את שחקן A ו D בשני השחקנים B ו C


נקודות מפתח:

מסירות איכותיות

נגיעה ראשונה איכותית

מנח גוף מתאים

דריכות, ערנות וריכוז לפני ובזמן המסירה

תיאום והשתחררות בזמן של השחקנים שנמצאים מול הדמויות

צירופים מהירים