צירופים מורכבים בריבוע

צירופים מורכבים בריבוע:

סדר את השחקנים בתוך שטח ריבועי 25*25, בכל פינה עומדים זוג שחקנים לפחות

במרכז השטח עומדים שלושה שחקנים להם תבנית תנועה קבועה אשר חוזרת על עצמה

שחקן A מתחיל את התרגול במסירה לשחקן B, שחקנים 1 ו 2 יוצאים בתנועה קדימה בו זמנית

שחקן B מוסר לשחקן 1 וזה מוסר לשחקן C

שחקן C מוסר לשחקן 2 ומחליף מקום עם שחקן B

שחקן 2 מוסר כדור לתנועה קדימה של שחקן B 

שחקן B מתמקם עם הכדור בעמדה של שחקן C ומתחיל את אותם צירופים לכיוון ההפוך

לאחר מס' דקות מחליפים תפקידים עם שלושת השחקנים במרכז


פיתוח תרגיל:

שינוי מרחקי המסירות

הגבלת נגיעות

שימוש בטכניקה מסויימת


נקודות מפתח:

מסירות איכותיות

נגיעה ראשונה איכותית

מנח גוף מתאים בקבלת הכדור

תיאום ותקשורת

צירופים מהירים