צירופים שישיות, קיר וחילוץ כדור:

צירופים שישיות, קיר וחילוץ כדור:

בשטח של 12 על 15 מטרים משחקים שישה שחקנים. 2 שחקנים ניידים בתוך השטח ועוד 4 תומכים מסביב. השחקנים התומכים מניעים כדור, עליהם למסור כדור לאחד התומכים שיהיה מוכן לשחק בנגיעה אחת לבן זוגו שיוציא בחזרה אל התומכים את הכדור. המסירה חייבת ללכת לכיוון התומך הרחוק יותר בכדי שיוכל לבצע מסירת קיר ולהתנייד.

נקודות מפתח:
מסירה איכותית
נגיעה ראשונה איכותית
דיוק
ניידות ושינוי מקום
עמידה נכונה, דריכות
שימוש שתי רגליים

מיקום מתאים ותזמון