צירופים ,A, B, C D בשני טורים וחילופי מקום

צירופים A, B C בשני טורים וחילופי מקום:

ארגון: לפחות 8 שחקנים, 4 מוטות, 6 קונוסים 25 דק' 

סדר את השחקנים כפי שמתואר באיור,  את המרחקים ניתן לשנות במידה ונרצה לתרגל מסירות קצרות ומהירות או מסירות ארוכות יותר. כדור נמצא אצל שחקן A, חילופי מקומות לפי סדר האותיות

שחקן A מוסר לשחקן B 

שחקן B מוסר לשחקן C

שחקן C צריך לתזמן מסירה בין המוטות אל השטח בדיוק אל התנועה של שחקן D 

שחקן D מוסר לשחקן E שמוסר F והכל מתחיל מהכיוון הנגדי

פיתוח תרגיל:

הגבלת נגיעות

שינוי מרחקי המסירות

שינוי המרחק בין המוטות בכדי להגביר את רמת הדיוק של המסירה

שני כדורים במקביל


נקודות מפתח:

מסירות איכותיות

נגיעה ראשונה איכותית

ריכוז ודריכות

תזמון

צירופים איכותיים

דיוק