צירופי מסירות מורכבים במבנה Y

צירופי מסירות מורכבים במבנה Y:

סדר מבנה Y כאשר בין כל שחקן 10 מטרים, סה"כ 20 מטר. 

בכל כיפה עומד שחקן, ובתחילת הטור 2-3 שחקנים, לא מומלץ יותר (ניתן לבנות עוד מבנים).

שחקן A מתחיל ומוסר לשחקן B

שחקן B מוסר בחזרה לשחקן A ומשתחרר לכיוון שחקן C 

שחקן A מוסר לשחקן C

שחקן C מוסר לשחק B ומשתחרר לכיון שחקן D 

שחקן B מוסר לשחקן D

שחקן D מבצע עם שחקן C מסירה כפולה, שחקן C מכדרר חזרה לסוף הטור. כל השחקנים זזים עמדה אחת קדימה, יוצאים בכל פעם לצד שונה


נקודות מפתח:

מסירות מהירות ומדוייקות

נגיעה ראשונה איכותית

מנח גוף מתאים

תזמון מסירה ותנועה