צירופי משולשים בשלישיות

צירופי משולשים בשלישיות:

צור משולשים כאשר מרחק הצלעות יהיה 10 מטר. חלק את השחקנים לשלישיות והדגם את הצירופים הבאים (ראה איור).  ניתן לבצע בכל המשולשים את אותו צירוף, או לעבוד בתחנות עם צירופים שונים בכל משולש. 

נקודות מפתח:

מסירות מהירות ומדוייקות

נגיעה להמשך איכותית

זווית מסירה נוחה

עמדת גוף נכונה

דאבל איכותי

עצירה