צירופי שישיות בריבוע שינוי כיוון

צירופי שישיות בריבוע שינוי כיוון:

סדר ריבוע 12*12 מטרים, בכל פינה עומד שחקן. במרכז השטח יש למקם שני מטרות דמות/מוטות/קונוסים במרחק של 6 מטרים. 

שני שחקנים עומדים במרכז שחקן B ושחקן E. שחקן A ושחקן C נמצאים עם כדורים ומתחילים בו זמנית את התרגול.

שחקן A מוסר לשחקן B שצריך להביט דרך הכתף אל הצד שהוא נפתח, מקבל את הכדור משנה כיוון בכדרור לכיוון מטרת הדמות השנייה ומוסר לשחקן C שביצע את אותה פעולה עם שחקן E. לאחר מכן שחקן C מוסר את הכדור שקיבל משחקן B לשחקן D ולאחר מכן לשחקן A ומתחילים מחדש. 

לאחר פרק זמן קצר יש להחליף את התפקידים של השחקנים במרכז. ניתן גם להוסיף עוד שחקנים ולדרוש שלאחר כל מסירה השחקן ירוץ אל העמדה אליה הוא מסר. 


נקודות מפתח:

מסירות איכותיות

נגיעה ראשונה איכותית

מנח גוף מתאים בקבלת הכדור

תיאום ותזמון

מוכנות ודריכות

צירופים מהירים