קבלת כדור בתנועה ארבע קבוצות

קבלת כדור בתנועה ארבע קבוצות:

חלק את השחקנים לארבע קבוצות. שתי קבוצות של שלושה שחקנים ושני קבוצות של שניים

יש למקם את שחקנים כפי שמתואר באיור, בנוסף לכך יש להכין ארבעה מעברים באמצעות מוטות או קונוסים ליד כל קבוצה

התרגול מתחיל מקבוצה 1 כאשר הכדור נמצא אצל שחקן A

שחקן B מתחיל תנועה לעבר המעבר ונכנס בתנועת סיבוב, שחקן A מוסר לשחקן B בזמן

שחקן C יוצא בזמן מתאים אשר יאפשר לו לקבל מסירה משחקן B בזמן, שחקן C כמו כל שחקן שמבצע תנועה עובר דרך המעבר ולאחר מכן מקבל את המסירה

שחקן D פועל לפי אותו עיקרון, תנועה בזמן, מעבר דרך המוטות קבלת הכדור בצורה נכונה ומסירה לשחקן E

שחקן E מוסר לשחקן F ואז מתחילים את הכל באותו האופן מהתחלה. כל שחקן ביצע תנועה, קיבל כדור ומסר חוזר חזרה אל הטור המקורי שלו


נקודות מפתח:

מסירות איכותיות

נגיעה ראשונה איכותית

צירופים

תיאום

דיוק וריכוז

קבלת כדור במנח מתאים למשחק המשך