ריבוע כפול

ריבוע כפול:

מסדרים ריבוע חיצוני בגודל של 15*15 מטרים וריבוע פנימי של 10*10. בפינות הריבוע החיצוני יש להעמיד מטרות דמות או מוטות. 

מתחילים את התרגול עם ארבעה כדורים בו זמנית. 

בפינות הריבוע החיצוני עומדים שני שחקנים, אחד עם כדור ואחד ללא כדור. בריבוע הפנימי עומדים שני שחקנים ללא כדור בכל פינה ( ראה איור)

השחקנים תמיד עוקבים אחרי המסירה שלהם לעמדה הבאה. 


פיתוח תרגיל:

שחקן מכדרר עד לעמדה הבאה

לאחר כל מסירה השחקנים יבצעו מיומנות מוטורית שונה

שינוי כיוון

שינוי הצירופים, לדוגמא מסירה כפולה בין כל זוג שחקנים


נקודות מפתח:

מסירות איכותיות

מנח גוף מתאים לקראת קבלת הכדור

מקצב

נגיעה ראשונה איכותית

ריכוז ותיאום