ריבוע מתכווץ

ריבוע מתכווץ:
העמד את השחקנים בשורה או בטור כאשר לכל אחד מהם כדור. צור ריבוע של 10 על 10 או גדול יותר בהתחלה. כל שחקן בתורו מוסר את הכדור לכיוון הריבוע במטרה שהכדור ישאר בתוכו. על כל כדור שנכנס פנימה ונשאר שחקן מקבל נקודה. לאחר 3 נסיונות לכל שחקן הרחק את הריבוע, שנה את הגודל, הקטן את האורך והרוחב שלו ושוב כל שחקן 3 נסיונות. בצע מספר סטים עם שינויים במרחק וגודל השטח ובסיום כל שחקן מחשב את הניקוד שלו.

נקודות מפתח:

ריכוז
טכניקת מסירה נכונה
וויסות כוח ותיקון לאחר כל נסיון
תחרותיות
הנאה