שינוי כיוון בשלישיות

שינויי כיוון בשלישיות:

מסתדרים בשלישיות כאשר המרחק בין כל שחקן הוא 10 מטרים. שחקן עליון עם כדור מתחיל במסירה לשחקן במרכז שמקבל את הכדור בחצי תפנית ומסתובב לצד שני. שחקן שמסר רץ לאמצע. שחקן שקיבלת והיסתובב מוסר לשחקן התחתון ורץ להחליף אותו, השחקן התחתון מוסר חזרה למרכז ורץ להתמקם שם. התרגול ממשיך לפי זמנים פס והחלפת מקום כאשר הדגש הוא על סיבוב נכון ומסירה איכותית.

נקודות מפתח:

מסירה מדוקיית ומהירה

תיום תנועה

ראש מורם

נגיעה ראשונה

עצירה