שינוי צד צירופים בחמישיות

שינוי צד צירופים בחמישיות:

סדר את השחקנים בחמש תחנות שונות כפי שמתואר באיור, זוג שחקנים בכל עמדה.

ניתן לשבץ שחקנים בתפקידים ספציפיים כמו בלם, שני מגנים ושני קשרים אחוריים

שחקן A מתחיל במסירה לשחקן B ורץ לעמדה של שחקן C

שחקן B מוסר כדור לעבר שטח אליו מבצע תנועה שחקן C 

שחקן C מוסר כדור בחזרה לשחקן B שפוגש את הכדור בתנועה ומוסר לשחקן בעמדה של שחקן A

שחקן C נכנס לעמדה של שחקן C, שחקן B נכנס לעמדה של שחקן A

שחקן A שקיבל בחזרה מוסר לצד שני לשחקן D והצירופים ממשיכים באותו האופן רק בכיוון השני


נקודות מפתח:

מסירות איכותיות

נגיעה ראשונה

מנח גוף מתאים לקראת קבלת המסירה

צירופים מהירים

ריכוז