שיתוף פעולה לקשרי אמצע והחלפת עמדות

שיתוף פעולה לקשרי אמצע והחלפת עמדות:

בשטח של 20 על 15 מטרים עומדים 6 שחקנים (ראה איור). תחילת תרגול שחקן מוסר לשחקן ממולו ורץ למשבצת שלו. שחקן שמקבל את המסירה מוסר כדור אלכסוני לקשר אדום הרחוק יותר ורץ למקום של השחקן הראשון שמסר את הכדור. קשר האמצע מוסר בנגיעה לבן זוג שלו במרכז ומחליף צד. קשר אמצע שני שקיבל בנגיעה מוסר כדור אלכסוני לשחקן בפינה הימנית וזז ימינה. השחקן מתחיל את אותה פעולה מהתחלה כאשר שני הקשרים באמצע שינו כיוונים והתרגיל רץ באותו המתכונת לכיוון ההפוך. 

נקודות מפתח:

מיקום נכון ומתאים

תזמון וריכוז

מסירות איכותיות ומהירות
נגיעה ראשונה איכותית
תנועה שוטפת
ראש מורם