תרגולת מסירות רץ שלישי ( אייקס)

תרגולת מסירות רץ שלישי ( אייקס):

חלק את השחקנים לקבוצות של שמונה שחקנים. 

סדר מבנה יהלום עם צלעות במרחק 10-15 מטרים

סדר  את השחקנים בעמדות כפי שמתואר באיור. שני שחקנים עם כדורים בכל צד. 

כל צירוף מורכב משלושה שחקנים, A, B ו C. התרגול מתחיל משני הצדדים בו זמנית ומתנהל באופן זהה

שחקן A מוסר לשחקן B ומתחיל בתנועת עקיפה

שחקן B מוסר לשחקן C, שחקן C מוסר לשטח אל התנועה של שחקן A

שחקן A מכדרר לעמדה הבאה ויוצא באופן זהה לכיוון השני

לאחר מספר דקות מחלפים תפקידים בין השחקנים


פיתוח תרגיל:

הגבלת נגיעות

שינוי המרחק

שינוי כיוון


נקודות מפתח:

מסירות איכותיות

נגיעה ראשונה איכותית

זוויות מסירה

השתחררות ותזמון

כדרור איכותי

ריכוז

מנח גוף מתאים לקראת קבלת הכדור