תרגול מסירות הולנדי (קבלת כדור בחצי תפנית עם סריקה ושינוי צד)

תרגול מסירות הולנדי (קבלת כדור בחצי תפנית עם סריקה ושינוי צד):

סדר שטח מרובע, ארבעה שחקנים. שלושה מגישים ושחקן במרכז עם גופיה בצבע שונה. לשני השחקנים למטה יש כדור המגיש למעלה ללא כדור. שחקן B מקבל כדור ממגיש A, מקבל בחצי תפנית תוך כדי סריקה דרך הכתף לפני, מוסר לשחקן C שמכדרר ומוסר חזרה למגיש A. השחקן באמצע מיד לאחר המסירה משתחרר לעבר מגיש D, מקבל מסירה ומבצע את אותה פעולה לכיוון השני. לאחר פרק זמן מחליפים את השחקן במרכז. 


נקודות מפתח:

ריכוז וסריקה

נגיעה ראשונה איכותית

עצירה

מסירות מדוייקות ומהירות

שתי רגליים

קבלה בחצי תפנית