תרגול מסירות ותנועה ברצלונה

תרגול מסירות ותנועה ברצלונה:

סדר מעויין  באורך המתאים לגיל השחקנים. בנקודת הפתיחה עם הכדור עומדים שני שחקנים ובכל עמדה אחרת שחקן בודד. שחקן A מוסר כדור ארוך לשחקן B וממשיך תנועה אחרי הכדור למשבצת הבאה. שחקן B מוסר קצר לשחקן C. שחקן C מוסר לשחקן D, שחקן D מוסר לשחקן  שהמתין אחרי A והסבב ממשיך בצורה הזו.


פיתוח תרגיל:

שינוי כיוון המסירות 

הגבלת נגיעות


נקודות מפתח:

נגיעה ראשונה איכותית

עצירה

מסירות מדוייקות ומהירות

תיאום ותזמון

שתי רגליים