תרגול פתיחת גוף בסיסי ודיוק במסירה

תרגול פתיחת גוף בסיסי ודיוק במסירה:

חלק את השחקנים לקבוצות של ארבעה שחקנים

צור מסלול מתאים כפי שמתואר באיור, מרחק המסירה צריך להיות ב 10-15 מטרים

ארבעה שחקנים עומדים גב אל גב, שחקן A מתחיל בכדרור לפנים, שחקן B יוצא בתנועה קדימה תוך כדי פתיחת גוף ומוכנות לקבל מסירה משחקן A

לאחר המסירה שחקן A נכנס בריצה לעמדה של שחקן B

שחקן B מקבל את המסירה, תוך כדי שחקן C יוצא בתנועה קדימה פותח את הגוף בזמן המתאים, מקבל ומוסר באותו האופן לשחקן D

שחקן B נכנס לעמדה של שחקן C ושחקן C לעמדה של D. לאחר פרק זמן מחליפים כיוון ומתרגלים את הרגל השנייה


נקודות מפתח:

מסירות איכותיות

נגיעה ראשונה איכותית

מנח גוף נכון לקראת קבלת הכדור

ריכוז

תיאום ותזמון