3 תבניות מסירה לתרגולת Y

תבנית צירופי מסירות Y:

סדר מבנה Y באצעות 4 כיפות. מקם את השחקנים בהתאם ( ראה איור). טור שחקנים עם כדורים מתחיל את התרגול במסירה לפנים. 

תרגולת 1: שחקן מוסר לשחקן מולו ורץ לתפוס את העמדה שלו, השחקן קיבל את המסירה סורק את השטח מעבר לכתף בחצי תפנית ומבצע סיבוב לכיוון מסויים, מוסר לשחקן בעמדה הבאה ונכנס בריצה לעמדה שלו. השחקן שקיבלת את המסירה מכדרר בחזרה לנקודת ההתחלה. ביציאה הבאה השחקנים ישחקו לכיוון השני.

תרגולת 2: שחקן מתחיל במסירה לשחקן מולו ומקבל מסירת קיר בחזרה בנגיעה אחת. מוסר לשחקן הרחוק ממנו ונכנס לעמדה של השחקן השני. השחקן שקיבל את הכדור מכדרר לנקודות ההתחלה, השחקן שביצע מסירת קיר נכנס לעמדה האחרונה, יוצאים באותה מתכונת לכיוון שני.

תרגול 3: מסירה לשחקן ממול, שמחזיר בנגיעה ורץ לכיוון השחקן האחרון. השחקן שהתחיל מוסר כדור ארוך לשחקן האחרון שמבצע מסירה כפולה עם השחקן שהתגלה אליו. השחקן מכדרר אל נקודת ההתחלה, שחקנים מתקדמים עמדה אחת קדימה בכל פעם, מקפידים לצאת ימין ושמאל. 


נקודות מפתח:

מסירות מדוייקות ומהירות

מנח גוף מתאים

נגיעה ראשונה איכותית

שתי רגליים

ריכוז