3V1 מסירות

3V1 מסירות:

שחקן יחיד עם כדור מולו 3 תומכים. כאשר הוא מתחיל במסירה לשחקן פנוי ללא כדור מיד התומך עם הכדור צריך לשחרר מסירה אליו. שוב על השחקן למסור לשחקן פנוי ולקבל מיד. תרגול זה נמשך לפרק זמן של דקה בערך ומיד מחליפים אותו באחד התומכים. 


וריאציה:

שימוש בטכניקות מסירות שונות

הגבלת נגיעות


נקודות מפתח:

מסירה מדוייקת

ראש מורם

תקשורת

דריכות