1V1 עם מעברים ל 3V1

1V1 עם מעברים ל 3V1:

מחלקים 4 שטחים שבכל שטח עומדים שני שחקנים יריבים. סה"כ 8 שחקנים + 2 שחקנים(צהובים) תומכים.  המטרה של התומכים היא להצטרף אל השטחים בהם יש מאבקים של 1V1 ולאפשר 3V1 מטרת שחקני ההתקפה היא להחזיק בכדור ולהניע אותו לעבר השטחים הנוספים. שחקני ההתקפה ללא הכדור צריכים להציע את עצמם בזוויות מסירה נוחות כל הזמן. שחקני ההגנה צריכים להיות ערים ודרוכים על מנת לא לאפשר לשחקני ההתקפה לקבל את הכדור

וריאציה: 
ניתן להגדיל את השטחים ובמקום 1V1 יהיו 2V2 כאשר התומכים יחד יצרו מצב של 4V2.

נקודות מפתח:
מסירה איכותית
נגיעה ראשונה איכותית
צירופים
זוויות מסירה נוחות
תקשורת
ניידות והשתחררות
קבלת החלטות טובה
יצירת מבנה נכון ל 3V1