3V1 +3 מעברים ויציאה מלחץ

3V1 +3 מעברים ויציאה מלחץ:

סדר ארבעה שטחים 10*10. סדר שלוש קבוצות של שלושב שחקנים. קבוצה אחת מגנה ועוד שתי קבוצות מחזיקות בכדור. קבוצה מגנה שולחת שחקן אחד להתנהל מול 3 שחקני התקפה. שלושת שחקני ההתקפה של הקבוצה הנוספת ממתינים כל אחד בשטח אחד ובשטח הרביעי משחקים 3V1. לאחר 4 מסירות צריך להעביר את הכדור לשטח שונה. כאשר הכדור עבר לשטח חדש, שחקן ההגנה חוזר למרכז ושחקן הגנה אחר שהמתין נכנס ללחוץ. מייד שני שחקני ההתקפה הפזורים מתניידים אל השטח של שחקן ההתקפה שקיבל את הכדור ויוצרים 3V1. שחקני ההתקפה שהעבירו את הכדור צריכים להתפזר ולתפוס עמדות, כל אחד נכנס לשטח אחד ומתמקם בהתאם לקראת העברת הכדור בחזרה. 


נקודות מפתח:

קבלת החלטות וקריאת מהלכים

מסירות איכותיתות

נגיעה ראשונה איכותית

זוויות מסירה

תזמון ומעבר שטחים במהירות

תקשורת