בלתי ישיר מהמרכז

בלתי ישיר מהמרכז:

מול הכדור עומדים שחקן שמאלי וימני, מול החומה יש להעמיד שני שחקנים גדולים וחזקים. המגנים מחליפים צדדים, מגן ימני נכנס אלכסונית מצד שמאל. שני חלוצים עומדים מאחורי החומה ורצים פנימה. שחקן 7 רץ ומזייף בעיטה וממשיך בתנועה באיגוף שמאלי לחומה, שחקן שני מבצע מסירת קיר עם שחקן מהזוג שעומד מולו ורץ לבעוט לשער. 

יש אופציה גם שלאחר המסירה לשחקן הקיר המגן השמאלי בצד ימין יקבל את הכדור יבעט או ירים לרחבה.
 

נקודות מפתח:

תיאום

תזמון

דיוק

מהירות

סיומת