קרן התקפית קצרה

קרן התקפית קצרה:

שני שחקנים עומדים ליד הכדור. בתיבת ה 5 יעמדו שלושה שחקנים ועל קו ה 16 באזור השמאלי עוד שלושה שחקנים. שני שחקנים נשארים בחיפוי עם החלוץ או באזור החצי מגרש. 

אופציה ראשונה: שחקן מס' 10הנמצא ליד הקורה הקרובה רץ לכיוון מרים הקרן למסירה קצרה, ומוסר לשחקן הנוסף שנמצא בתמיכה ליד מרים הקרן. השחקן שמקבל את הכדור מרים כדור לכיוון התנועה של השחקנים שנכנסים מאזור קו 16 ברגל שמאל. 

אופציה שנייה: שחקן מס' 10 מוסר בחזרה לשחקן שהגיש את הקרן, המגיש מרים כדור לתנועה מתואמת של השחקנים לאזור הרחוק או הקרוב של תיבת ה 5. 


נקודות מפתח:

תזמון ותיאום

דיוק

סיומת

מסירות איכותיות

הרמות איכותיות

נגיעה ראשונה איכותית