נוגח תופס

נוגח תופס:

סדר שטח של 15 * 25 מטרים, לכל שחקן כדור.  על השחקנים לכדרר בחופשיות בשטח המוגדר. שחקן  מסויים מוגדר כתופס, צריך להגיש לעצמו עם הידיים ולנגוח לכיוון השחקנים שמכדררים. אם שחקן נפגע על ידי כדור הוא מחליף תפקידים עם התופס. 


פיתוח תרגיל:

סגנון הכדרור בשטח ( ימין, שמאל, חיצון וכו')

מספר תופסים

לתופסים כדור או שניים והם מוסרים בינהם ומנסים לנגוח לכיוון שחקן שמכדרר


נקודות מפתח:

טכניקת נגיחה + דיוק ועוצמה

תנועה

חמקנות

תקשורת 

קבלת החלטות