שתיים בראש

הגשת שתיים בראש:

חלק את השחקנים לזוגות כאשר לכל זוג כדור אחד. שחקן אחד משמש כמגיש ושחקן אחד מבצע. בכל הגשה לראש של השחקן עליו יהיה לבצע שתי נגיעות עם הראש, אחת לעצור והשניה לנגוח חזרה לעבר המגיש. לאחר כל 10 הגשות מחליפים תפקידים


וריאציות:

שחקן מגיש משתמש בראש באותו האופן ומבצעים משחק מסירות עם הראש כאשר כל אחד צריך לגעת פעמיים בכדור


נקודות מפתח:

טכניקת נגיחה

הגשה נוחה

וויסות כוח ודיוק