ארבע טורים

ארבעה טורים:

יוצרים ארבעה טורים שווים, שניים לצידי השער ועוד שניים מולם על קו רחבת ה 16. שחקנים צהובים עם כדורים. שחקן מוסר כדור ישר לשחקן מולו, שחק אדום צריך לבעוט בנגיעה אחת. לאחר הבעיטה מחליפים מקומות. ניתן לבצע את אותו התרגיל כאשר המסירה מגיעה אלכסונית מהטור הרחוק.

נקודות מפתח: 
בעיטה
סיומת
ריכוז
נגיעה ראשונה