הטעיה ובעיטה

בעיטה לפי הכרזה:

מסדרים שני שערים עם שוערים אלכסונית זה לזה במרחק של 20 מטרים או פחות. שלושה טורים ל טור 1 ו 3 יש כדור לכל שחקן. לתרגיל שני הכרזות.

1. אם המאמן מכריז 1, טור 1 הולך לבעיטה כאשר שחקן מטור 2 יוצא לחסום אותו וטור 3 מבצע סלאלום ובעיטה ללא הפרעה.
2. אם המאמן הכריז 2 טור 1 מוסר כדור לטור 2, שחקן מטור 2 משתלט ובועט. שחקן מטור 1 רץ לכיוון טור 3 מקבל מסירה מסתובב ובועט לפני ששחקן מטור 3 מגיע ללחוץ.

נקודות מפתח: 
בעיטה, שימוש בשני רגלים
סיומת, ראש מורם, מצב גוף נכון
סיבוב, קבלה נגיעה ראשונה