השתחררות ובעיטה

השתחררות ובעיטה

מסדרים 4 טורים, שני טורים מקביל לקו השער ושני טורים על קו 20 מטר מהשער בערך. כדורים נמצאים אצל השחקנים על קו השער. תחילת תרגיל מצד ימין כאשר שחקן מכדרר עד הקונוס הצהוב. משחרר פס לשחקן מולו ומשתחרר בזריזות לשטח מצד ימין לקונוס שם הוא מקבל בחזרה מסירה מהשחקן שקיבל על קו ה 20. השחקן שמחזיר לו את הכדור לשטח רץ לקבל מסירה באזור ה 16 ומנסה לכבוש.

וריאציה: משחק מורכב יותר ניתן ליצור כאשר השחקן שהגיע לבעוט מבצע מסירה אלכסונית אל השחקן הרחוק ממנו. השחקן שמקבל כדור ארוך מוריד לשחקן שמגיע מהטור מולו ואז הוא בועט.

נקודות מפתח:
מסירה איכותית
נגיעה ראשונה
בעיטה איכותית
סיומת