מסלול ספציפי עם צירופים סיומת ו 2V1

מסלול ספציפי עם צירופים סיומת ו 2V1:

חצי מגרש יש לבנות 4 תחנות שונות ולמקם את השחקנים בטורים. בטור 1 עומדים שחקנים בצבע שונה, אלו הם שחקני ההגנה.  

טור 1, 2 ו 3 מתחילים את התנועה יחד. שחקן מטור 1 מסיים את התנועה ומקבל מסירה משחקן מטור 2. 

שחקן מטור 1 מוסר לשחקן מטור 3 שסיים את התנועה בתחנה. 

שחקן מטור 1 נכנס לרחבה להיות מגן, שחקן מטור 2 מבצע תנועה לרחבה כתוקף, שחקן מטור 3 מרים כדור לרחבה ל 1V1

לאחר סיום המהלך, יוצא שחקן מטור 4 בכדרור יחד עם שחקן מטור 3 ומבצעים 2V1 כנגד שחקן ההגנה לכיוון השער השני, בסיום המהלך חוזרים לטורים ומתחילים מחדש

לאחר פרק זמן להחליף תחנות


פיתוח תרגיל:

שינוי כיוון התרגיל בכדי לבצע הרמות מצד שני

עבודה בשתי רגליים