מסלול תנועה, צירופים וסיומת

מסלול תנועה, צירופים וסיומת:

יש לבנות על חצי מגרש ארבע תחנות כפי שמתואר באיור.

תחנה 1: כפיפות בטן

תחנה  2: זריזות וקואורידנציה על סולם

תחנה 3: קפיצות מעל משוכות

תחנה 4: יציבה, קפיצות על רגל אחת לחלופין בין החישוקים

כל השחקנים בתחנות מתחילים תנועה בו זמנית, שחקן מטור 1 מוסר לשחקן מטור 2 שסיים תנועה בסולם ורץ באיגוף אל תוך הרחבה 

שחקן מטור 2 מוסר לשחקן מטור 3. 

שחקן מטור 3 מוסר כדור לשחקן מטור 2 לכיוון האגף משם הוא ירים לרחבה ונכנס אל הרחבה

שחקן מטור 4 לאחר המטלה הגופנית משתחרר פנימה אל הרחבה בכדי לסיים מול השער


נקודות מפתח:

תזמון העבודה בתחנות בכדי שהכל יתחבר בזמן

מסירות ותזמון תנועה נכונה