1V1 משחק גב וסיבוב

1V1 משחק גב וסיבוב :

שני טורים בצבעים שונים שחקן הגנה ושחקן התקפה עומדים 16 מטר משני השערים. המאמן מוסר כדור לשחקן התקפה שעומד עם הגב לבלם, עליו לשמור על הכדור או לבצע סיבוב לאחד השערים עם שימוש בהטעיה ונסיון לכבוש שער. ניתן לאפשר לקבוצה אחת לתקוף למספר דק' ולהחליף או לשנות תפקיד בכל חזרה.

נקודות מפתח:

נגיעה ראשונה
סיבוב
סיומת
לחץ
שמירה על כדור
מנח גוף נכון
מעבר מהיר מהתקפה להגנה