יציאה משליש הגנתי עם תומכים

יציאה משליש הגנתי עם תומכים:

סדר שטח 38*32 מטרים. בסוף השטח יש להניח שלושה שערים קטנים ( ראה איור)

חלק את השחקנים לשלושה צבעים שונים, בלמים, מגנים וקשרים.

 רחבת ה 16 היא אזור ללא לחץ. הבלמים והמגנים צריכים להבקיע באחד משלושת השערים הקטנים.  במקרה של שער או שהמגנים חילצו כדור,

 התפקידים מתהפכים ושני הקשרים והמגנים תוקפים את הבלמים במטרה להבקיע בשער הגדול. 


פיתוח תרגיל:

מוסיפים קשר אמצע ואז המשחק הופך ל 4V3 ובמעבר 5V2

הוספת קשר אחורי בצבע של הבלמים, משחק מאחרי קו שלושת הקשרים במטרה לקבל מסירה דרך קו שלושת הקשרים ולהבקיע שער ובמעבר 5V3

הגבלת נגיעות

שינוי שטח

הגבלת זמן


נקודות מפתח:

בלמים מרווחים

מסירות איכותיות

זוויות מסירה נוחות

נגיעה ראשונה איכותית

תנועה מתוזמנת לשטחים

סבלנות

ריכוז