3V3 אופציות תנועה בהתקפה

3V3 אופציות תנועה בהתקפה:

דוגמא למצב משחק ל 3V3 הפעולה הראשונה המוצגת היא ריווח המשחק על ידי שחקני האגף בכדי לאפשר שטחים גדולים יותר לפעולה. ובאופצייה הנוספת ניתן לראות כאשר השחקנים נמצאים בקווים ושחקני ההגנה נפתחים יש אפשרות ראשונה לכדור עומק בין המגן לבלם.

נקודות מפתח:

קבלת החלטות נכונה
תזמון
תנועה
דיוק ועוצמה במסירה