3V3 אופציות תנועה במשחק התקפה (2)

3V3 אופציות תנועה בהתקפה חלק 2:

אופציות נוספות במצבי 3V3 הם כניסה של אחד משחקני האגף לכדור לעומק בשטח שנמצא בין המגן לבלם. במידה והשחקן עם הכדור פספס את התזמון למסירה תהיה לו אפשרות להכנס לאגף שמאל עם הכדור בו יהיה שטח פעולה מכיוון שהמגן בצד שמאל רץ אחרי שחקן הקו. האפשרות השנייה היא העקיפה המוכרת, לאחר ששחקן באמצע מסר לאחד השחקנים והוא מבצע עקיפה מהירה. מסירה בתזמון טוב תשאיר אותו בקו לבד, במידה והמסירה לא נוחה או סגורה העקיפה תשמש לכניסה עם הכדור למרכז המגרש. העיקרון הוא ליצור יתרון מספרי

נקודות מפתח:

קבלת החלטות טובה

נגיעה ראשונה איכותית
תנועה איכותית
מסירה מדוייקת ומהירה
תזמון מסירה
ראש מורם