4V5 עם יציאה מהירה דרך משחק אגפים

4V5 עם יציאה מהירה דרך משחק אגפים:

קבוצה שמחזיקה בכדור חייבת להשתמש כמה שיותר בשחקני האגפים. כאשר הקבוצה המגנה זוכה בכדור היא צריכה לשחק מייד דרך השחקנים הנטראלים שחייבים לנסות לכבוש שער דרך כדרור דרך השערים הצהובים או לכבוש בשער הקטן.

 

נקודות מפתח:

זכייה מהירה בכדור על ידי לחץ חזק ואגריסבי

יצירת שטח

שחק לרוחב מהר

תגובה מהירה

נחישות

לעודד וליצור כל הזמן מצבים של 1V1 בקווים