ארבעה צבעים

ארבעה צבעים: 

בשטח מרובע של 15 על 15 עומדים בכל צלע שחקן עם גופיה בצבע שונה. במרכז השטח עומד שחקן והוא זה שעובד למשך 2-3 דק'. 

התרגול מתחיל כאשר שחקן צהוב מוסר לשחקן במרכז וצועק צבע מסויים, השחקן במרכז צריך להגיב מהר תוך כדי שימוש בטכניקה מתאימה ולמסור את הכדור לצבע שהוכרז. שוב מסירה למרכז עם הכרזת צבע וכך הלאה.


פיתוח תרגיל:

הגבלת נגיעות

 שינוי טכניקת עצירה סיבוב ומסירה

החלפת השחקן במרכז לאחר כל מסירה


נקודות מפתח:

 תקשורת טובה

 סיבוב שליטה, סחיבה ופס איכותי

 ריכוז ורצף מסירות מהיר

מסירות איכותיות

נגיעה ראשונה

מהירות תגובה