דרך המעברים

דרך המעברים:

בשטח גדול ריבועי צור שערים/מעברים קטנים רבים וחלק אותם לפחות ל 3 צבעים שונים. 

חלק את קבוצת השחקנים לשלושה צבעים תואמים לכיפות. השחקנים מתחילים בכדרור חופשי בשטח, בהכרזה של המאמן.

1. כל שחקן מכדרר מהר דרך השער בצבע שלו.

2. מכדררים מהר דרך השערים באופן חופשי

3. רק דרך צבע אחד ספציפי

4. סדר צבעים מסויים שהמאמן מגדיר

5. סגנון כדרור מסויים דרך צבע מסויים


נקודות מפתח:

 כדרור עם ראש מורם והבנת המרחב

 שמירה כל הכדור

ראש מורם

שתי רגליים

נגיעה ראשונה איכותית