חימום בתחנות טכני טקטי

חימום בתחנות טכני טקטי:

סדר 4 תחנות ( ראה איור). 

תחנה 1:שחקן עם כדור צריך לעבור את המגן ב 1V1 ולכבוש באחד השערים הקטנים

תחנה 2: כדרור חופשי, שחקנים יכולים לבצע כישורים שונים או לכדרר בטכניקות שונות

תחנה 3: שתי קבוצות משחקות 2V2 עם שני שערים קטנים

תחנה 4: תחרות טניס רגל משחק זוגות 2V2


נקודות מפתח: 

תגובה מהירה, שחקן קרוב לוחץ את הכדור

תנועה לעומק ותמיכה בלחץ

לא לרדוף אחרי הכדור

תקשורת

חילוצי כדור והתקפות מתפרצות