חימום טכני הולנדי מסירות כפולות וכדרור

חימום טכני הולנדי מסירות כפולות וכדרור:

סדר 4 טורים בשטח ריבועי, בכל פינה 3-4 שחקנים, לא מומלץ יותר. יש להבדיל את שתי הקבוצות בצבעים, לכל קבוצה תומך חופשי במרכז השטח. תרגול מתחיל משחקני A

שחקן A מבצע מסירה כפולה עם התומך ומעביר כדור לשחקן בטור הנגדי, לאחר מכן רץ לתפוס עמדה בסוף הטור אליו מסר. התומך צריך להתנייד במהירות לטור הנגדי לבצע מסירה כפולה נוספת עם השחקן, שחקן B מבל מהתומך ומכדרר מסביב חזרה לטור ההתחלתי. הקבוצה המקבילה מבצעת את אותו התרגול. לאחר פרק זמן מחליפים את התומכים. 


נקודות מפתח:

קצב ומקצב מתאים

מסירות איכותיות

נגיעה ראשונה איכותית

כדרור איכותי

צירופים טובים

ריכוז

שתי רגליים