חימום טכני, מסירות, כדרור ותיאום

חימום טכני, מסירות, כדרור ותיאום:

מסתדרים ב 4 טורים בין כל טור 10 מטרים. שחקנים בטורים עם הכדורים מתחילים את התרגול, כדור לכל שחקן ראשון. בתיאום השחקנים הראשונים מוסרים לטורים הנגדיים ויוצאים בריצה אלכסונית. שחקן מהטור השמאלי מגיע מול הטור הימני מבצע מסירה כפולה עם השחקן, השחקן שמקבל כדור מכדרר חזרה לתחילת הטור ומבצעים שוב. שני הטורים עובדים יחד בתיאום ובקצב אחיד. 


נקודות מפתח:

מסירות מהירות ומדוייקות

תיאום

דיוק

מהירות

נגיעה ראשונה איכותית

מסירה כפולה

ריכוז