חימום טכני קואורדינאטיבי בטורים

חימום טכני קואורדינאטיבי בטורים:

חלקו את השחקנים לשלוש קבוצות בשלושה טורים

תחנה 1: שחקן מכדרר בין הכיפות לאחר מכן עוצר ומסתובב ומוסר את הכדור לשחקן הבא בטור. ממשיך בתרגיל חופשי לאורך הסולם, מבצע מסירת קיר עם התומך ומחליף איתו מקומות. התומך רץ בחזרה לנקודת ההתחלה והשחקן שביצע את המסלול עומד במקומו עם הכדור. 

תחנה 2: שחקן מכדרר סביב הקונוס הראשון לפי מס' מוגבל של נגיעות בכדור וחוזר חזרה. יוצא שוב בכדרור לקונוס הרחוק יותר עם מס' מוגבל של נגיעות וכשמגיע אליו מוסר בחזרה לשחקן הראשון בטור. ממשיך בריצה צידית בין המשוכות ורץ אל התומך לבצע מסירת קיר ומחליף איתו תפקידים. התומך חוזר חזרה בריצה קלה.

תחנה 3: מסדרים בזוויות ומרחקים שונים כיפות בצבעים שונים. שחקן ראשון יוצא ללא כדור בתנועה לצבע שהכריז חברו עם הכדור, השחקן הראשון רץ וחוזר ומבצע את הפעולה לשני צבעים שונים. בכל פעם שהשחקן חוזר, הוא מבצע מסירת קיר עם השחקן שמכריז את הצבע. אחרי שני חזרות השחקן השלישי מכריז והשחקן השני יוצא בתנועה ללא כדור באותו האופן. 


לאחר פרק זמן או מס' חזרות מחליפים בין התחנות

יש לוודא שאורך כל תחנה יהיה בין 15 - 20 מטרים


פיתוח תרגילים:

שינוי הטכניקה וסוגי המסירות בכל תחנה

שינוי תרגילי התנועה על הסולם ובין המשוכות

הגבלת נגיעות בשימוש עם הכדור 

שינוי מרחקים


נקודות מפתח:

חלוקה נכונה של כמות השחקנים בתחנות

קצב מתאים לחימום

ביצוע טכני איכותי