חימום טכני ( שינוי כיוון)

חימום טכני ( שינוי כיוון):

חלק את השחקנים לשלישיות, לכל שלישייה כדור אחד

המרחק בין השחקנים יהיה בין 5-10 מטרים, תלוי בקבוצת הגיל

התרגיל מתחיל באופן פשוט ומתפתח לעוד 2 גרסאות שונות מורכבות יותר

1. שחקן B הוא השחקן שמבצע את שינוי הכיוון של הכדור, מקבל מסירה משחקן A ומוסר ל C , מקבל חזרה משחקן C ומחזיר ל A. 

לאחר פרק זמן שנבחר, מחליפים תפקידים

2. צירופי ההמסירות משתנים. 

שחקן A מוסר לשחקן B

שחקן B מחזיר בנגיעה ויוצא לתמוך מול שחקן C

שחקן A שקיבל מסירה בחזרה מוסר לשחקן C

שחקן C מוסר לשחקן B שמחזיר לו בנגיעה וחוזר חזרה מול שחקן A. תבנית זו ממשיכה לפרק זמן שנבחר ולאחר מכן מחליפים תפקידים

3. בתבנית זו צירופי המסירות זהות לתבנית הקודמת רק שהשחקנים מבצעים חילופי מקום. 

שחקן A שמוסר לשחקן B ומקבל בחזרה מחליף איתו מקום לאחר שמסר לשחקן C. בדיוק באותו אופן שחקן C יחליף מקום לאחר הצירוף עם שחקן A שנכנס לעמדה של שחקן B. 

התרגולת האחרונה יכולת להיות ארוכה יותר מכיוון שהשחקנים כל הזמן מחליפים עמדות ונמצאים בכל הנקודות. 


פיתוח תרגיל:

שינוי כיוון

שינוי מרחק המסירה

שינוי טכניקת המסירה

הגבלת נגיעות


נקודות מפתח:

מסירות איכותיות

נגיעה ראשונה איכותית

מנח גוף מתאים בקבלת הכדור + עצירה ברגל המתאימה 

ריכוז

צירופים מהירים

תיאום ותזמון בחילופי מקום