חימום צירופים מתפתח

חימום טכני מסירות וסיבוב:

סדר את השחקנים במבנה כפי שמתואר באיור. מרחק מומלץ בין השחקנים בין 8-12 מטרים. תרגולות טכניות מתפתחות מרמה בסיסית של מסירה וכדרור ועד לצירופים מורכבים ומסירות כפולות
 

וריאציה:

הגבלת נגיעות

רגל ימין ושמאל


נקודות מפתח:

נגיעה ראשונה

מסירה מדוייקת

מהירות

וויסות כוח

תיאום