חימום קואורדינאטיבי בארבעה טורים

חימום קואורדינאטיבי בארבעה טורים:

חלק את השחקנים לארבעה טורים. בכל טור כמות שווה של שחקנים

סדר את המסלול כפי שמתואר באיור, סולם זריזות וחישוקים בכל צד ובמרכז ניצור באמצעות מוטות או קונוסים במרחק 2 מטרים אחד מהשני

טור A ו C עם כדורים מתחילים במסירה לשחקן בטור המקביל ויוצאים לבצע תרגיל תנועה על סולם הזריזות וטור C בין החישוקים

לאחר מכן השחקנים נכנסים לסוף הטור אליו מסרו. שחקני B ו D מוסרים בחזרה את הכדור בנגיעה או שתיים ומבצעים תרגיל תנועתי של שינויי כיוון בין המוטות בצורה אלכסונית. לדוגמא שחקן B מוסר חזרה לטור ממנו מסר שחקן A ומבצע צעדי רדיפה בין המוטות לסוף הטור של שחקן C. 

עבודה בתבנית זו מאפשרת לכל השחקנים לעבור בין כל הטורים ולבצע מגוון תרגילי תנועה משולבים מסירות


פיתוח תרגיל:

טור C ו B מוסרים רק עם רגל ימין, טורים A ו D מוסרים עם רגל שמאל. 

ניתן לעצור ולשנות את תרגילי התנועה בכל פעם, שינוי קצב ועצימות התרגילים, הגבלת נגיעות בצירופי המסירות