חימום קואורדינטיבי טכני ב 4 טורים

חימום קואורדינטיבי טכני ב 4 טורים:

חלק את השחקנים ל 4 קבוצות 

יש להעמיד את השחקנים בטורים כפי שמתואר באיור

לסדר שני סולמות ו 6 משוכות, שני כדורים עובדים במקביל

שחקן A מוסר לשחקן B ויוצא לבצע תרגיל תנועתי לאורך הסולם, לאחר מכן נכנס לסוף הטור בו עומד שחקן D

שחקן B מוסר בחזרה לטור ששחקן A יצא ממנו ויוצא לבצע תרגיל תנועתי לאורך המשוכות, לאחר מכן נכנס לסוף טור השחקנים של A

הצד השני פועל באותו האופן וכיוון התנועה של כולם אחיד ויוצר רצף תנועתי


פיתוח תרגיל:

שינוי כיוון תרגילי התנועה

שינוי טכניקת התרגילים

שינוי טכניקת המסירות


נקודות מפתח:

מסירות איכותיות

תיאום וקצב אחיד

נגיעה ראשונה איכותית בכדור

טכניקה נכונה בתרגילי התנועה