חשיבה ותגובה

חשיבה ותגובה:

חלק את השחקנים לארבע קבוצות, בארבעה צבעים שונים. צור ארבעה שטחים של 10*10 

בכל שטח עומדים ארבעה שחקנים בצבעים שונים, לכל רביעייה כדור אחד. השחקנים מבצעים מסירות אחד לשני וקוראים בצבע של השחקנים שאליו החליטו למסור. 

כאשר המאמן מכריז צבע מסויים, לדוגמא לבן, כפי שמתואר באיור כל השחקנים הלבנים בשטחים שלהם הופכים לשחקני הגנה ויוצרים משחקון של 3V1

לאחר שהשחקן נגע בכדור מתחילים מחדש, המאמן שורק וממשיכים במסירות רגילות עד לקריאת צבע חדש.


נקודות מפתח:

מסירות איכותיות

נגיעה ראשונה איכותית

זוויות מסירה נוחות

מנח גוף נכון לקראת  הכדור